CPG s.r.o. - Vedenie a spracovanie účtovníctva

CPG s.r.o. - Vedenie a spracovanie účtovníctva

Daxnerova 9
010 01 Žilina
IČO: 36376442
DIČ: 2021354500

Informácie o kancelárii CPG s.r.o. - Vedenie a spracovanie účtovníctva

Spoločnosť CPG s.r.o. vznikla v roku 1997 a zaoberá sa vedením účtovníctva , inžinierskou činnosťou a ekonomickým poradenstvom.

CPG s.r.o. ponúka spracovanie účtovníctva, daní a miezd pre slovenské podnikateľské subjekty ako aj pre zahraničné subjekty podnikajúce na území SR. Kvalitu služieb zabezpečujeme prostredníctvom skúsených a školených spolupracovníkov.

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia. Jedna sa o odborný, technický a ekonomicky náročný proces, kde je potrebná vysoká odbornosť, skúsenosť a nezávislosť v prospech toho, aby investor dostal dostatok exaktných informácii pre svoje rozhodovanie.

Poskytujeme aj komplexné poradenstvo v oblasti daní, firemných financií, účtovníctva a mzdovej agendy.

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • agenda krátkodobého a dlhodobého majetku
 • spracovanie daňového priznania pre spotrebné, majetkové dane
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb a zostavenie ročnej účtovnej závierky

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie dokladov
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • agenda krátkodobého a dlhodobého majetku
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • spracovanie daňového priznania pre spotrebné a majetkové dane
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a zostavenie ročnej účtovnej závierky

Spracovanie miezd a personalistiky zahŕňa:

 • vedenie databázy zamestnancov, vyhotovenie podkladov potrebných pri vzniku a zániku pracovného pomeru
 • mesačné spracovanie miezd, vyhotovenie výkazov pre klienta, podklady pre PN, mzdové listy
 • spracovanie odvodov a výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a pre daňový úrad, elektronický styk s úradmi
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu

S kým môžete prísť do kontaktu?

konateľ spoločnosti:

Ing. Jozef Ďuratný

Tel.: +421 905 342 802

E-mail: info@cpgsro.sk

Cena za služby CPG s.r.o. - Vedenie a spracovanie účtovníctva

Cenník

Cenová ponuka závisí od individuálnych požiadaviek klienta, teda od konkrétneho rozsahu účtovných úkonov. V prípade záujmu o vypracovanie predbežnej cenovej ponuky vyplňte Dotazník pre zaslanie cenovej ponuky.

Kde nás nájdete?